Home Browse Podcasts Artists Playlists Apps
Alireza Azar - Na Nahs (Ft Milad Babaei) | MrTehran.com
Play and Download Alireza Azar Na Nahs (Ft Milad Babaei) . Alireza Azar - Na Nahs (Ft Milad Babaei)
Alireza Azar Na Nahs (Ft Milad Babaei)

  2016-04-09

  4,747 Plays

  22 Likes

  Add to Queue

  Download

  Share

Track Alireza Azar

Na Nahs (Ft Milad Babaei)

Show Waveform  

Show All Musics By   Milad Babaei , Alireza Azar

  Show lyrics & Details

Details

details not found

Lyrics

کی بیشتر از زندگی خسته است
کی خسته و کمرنگ و دلگیره
هر کی به امید نبودن بود
تو ابتدای جاده میمیره
من می شناسم بوی موهاتو
من مسخ این جو گندمی بودم
بازم بگو خانوم فرمانده
من قتل عام چندمی بودم
چشم و امید من نبود من
بودن به سبک آدمی مرده
بودن به شکل تو به شکل من
سرخوردگی های دو سر خورده
وقتی خودت در خود گرفتاری
هر گونه زنجیر یعنی هیچ
دلخوش نکن این متن چیزی نیست
این شعر بی تصویر یعنی هیچ
بعد از تو تصویری نمانده تا
شاعر خیالی نو در اندازد
تنها به فکر مرگ وامانده است
تا خون بهایت را بپردازد
بنشین غروب شعر از اینجاست
از کفش های پشت در مانده
از مادری های تو با طفلی
کز قبل بودن بی پدر مانده
سیاره ای خاموش و متروکم
در من حضوری گنگ مشهود است
این سنگ سرد کنج منظومه
قبلا زمین زندگی بوده است
این تکه سنگ آسمان جول را
بردارو ها کن جان نو گیرد
در من دو جرعه زندگی مانه
آن هم نجویی زود میمیرد
حالا کجا با این همه تندی
من هر چه کردم با خودم کردم
جان علی امروز با من باش
بنشین برایت چای دم کردم
می گفتم و می گفتم و گفتم
نشنیدی و نشنیدم و گم شد
سوز دلم در زوزه های شهر
کلت کمی از کل مردم شد
من ماندو م تقویم تاریکم
آینده منحوس و تکراری
جسمی گرفتار خود آزاری
در پوششی در دیگر آزاری
تاریخ از پلک تو افتادن
دست خدا دادم تمامت را
من ها تلف کردن عمرت را
از خود گرفتی انتقامت را
تاریخ شبها تا ابد رفتن
تلخابه تا صبح بیداری
از هر طرف تو سینه بن بست
دوران چفت چار دیواری
دستم به دست دیگرم بودو
تنها تر از من ها قدم بودن
در فکر تو با ضلع سوم شخص
سرگیجه کنج خودم بودم
باور نمی کردم پس از مردن
چشمم پر از دو رو برت باشد
در خود بخواب و راهی خود شو
دست خدا زیر سرت باشد
ابریق مستم را شکستی و
ابری شدی از مرده های آی
خیسم شدی از قطره های اشک
حالی شدم در گوشه مهراب
ای ابر در شنتوار کز کرده
جا رختی خاموش بر دیوار
ای ماریای روسی دلتنگ
ای بهت سنگین پس از دیدار
خوابیده ای در آن سر دنیا
من این سر دنیا پر از دردم
خوف و رجا از خاجه می گیرم
شیراز زخمی را بغل کردم
خون از تن شیراز میریزد
من مست رکن آباد و انگورم
حافظ چه خواهد کرد بعد از این
فکر درشتی های تیمورم
با پنجه کاه از کوه می سازم
دل داده ام بر هرچه بادا باد
شیرین سران را دوست تر دارند
فریاد از این فرهاد کش فریاد
در ازدهام کوچه ی خوشبخت
می شد فروغت را تحمل کرد
می شد گلستانت شوم اما
پرویز شاپور این وسط گل کرد
در قتل عامی که به پا کردی
شاید اما اگر مرده
منصف بمان تو زندگی داری
ما بین ما کی بیشتر مرده
کی بیشتر از زندگی خسته است
کی خسته و کمرنگ و دلگیره
هر کی به امید نبودن بود
تو ابتدای جاده میمیره
چشم و امید من نبود من
بودن به سبک آدمی مرده
بودن به شکل تو به شکل من
سرخوردگی های دو سر خورده
آشوب آشوبم از این پاییز
رج می زنم تکلیف دنیامو
من سیزده روزه که آبانم
برگا قلم کردن پاهامو

Related Tracks

Add To Queue Play All

  Like This?

To like your favorite songs, you need to install the MrTehran app. The MrTehran app includes a variety of features that you will enjoy. Click the button and install the app on your phone.


Home

Artists

Browse

Playlists

Search

Apps

Search

Playlist Queue

Stream Quality (kb)

64 128 320

This website uses cookies. we use cookies just to save player settings. The player has such features as: Repeat the song and select the qualities of the song that the users set. This setting is for better user experience and easier work with the website. Privacy Policy.